Mijn favorieten

Belangrijke websites

Op deze pagina verzamelen wij websites die vaak van pas komen
wanneer u bezig bent met aan- en verkoop van een woonhuis.

Woning verkoop.
Energielabel definitief maken:
www.energielabelvoorwoningen.nl
Keuken overspuiten (b.v. bij loslatende folie)
http://www.tenelzenspuitwerken.nl/

Milieuaspecten.

Geluidsbelasting Tilburg:
https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/geluidsbelastingkaarten/
Geluidsbelasting Nederland:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Geluidbelasting/Geluidbelasting_per_postcodegebied
Luchtkwaliteitskaart (fijnstof):
http://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten;jsessionid=11A6132F12AC4B0EC059494B1F2CAE83?config=alo_kijken_10681&layers=16008111-42d2-38c8-ba57-75f8c2432969,1,0.8;&x=176763&y=441692&zoom=3&rotation=0&baselayer=992
Overzichtskaart bodemverontreiniging Nederland:
http://www.bodemloket.nl/kaart

Woningaankoop.

Waar mag nog kamerverhuur in Tilburg?:
http://tilburg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=69daba73fa734f95af4606d6be68abbb?:
WOZ waarde opzoeken (let op: WOZ waarde is zelden gelijk aan de feitelijke waarde van een woning):
https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp?a=1&accept=true&

Bouwkundige keuringen:
http://www.opthoogbouwadvies.nl/
https://www.bouwinspecteurs.nl/
https://www.bijn.nl/keuringen.html

Informatie over NWWI taxaties:
https://site.nwwi.nl/over-nwwi/